Älypuhelimista on lyhyessä ajassa tullut tärkeä osa ihmisten elämää. Siirtymä kapulakännyköistä älypuhelimiin tapahtui verrattain räjähdyksenomaisen nopeasti. Herääkin kysymys: mitä seuraavaksi? Mitä teknologinen kehitys lupaa seuraaville sukupolville?